ZSSD
Západoslovenská správa domov

Západoslovenská správa domov vykonáva:

SPROSTREDKOVANIE SLUŽIEB KOMPLEXNE POD JEDNOU STRECHOU

Revízie plynových zariadení


Revízie komínov

Stavebné práce a zatepľovanie


Elektro revízie


Realizácia plynofikácie


Realizácia vykurovania


Realizácia vodoinštalácie


Projekt Bezpečný Domov 2018

Kliknite na obrázok a dozviete sa o projekte bezpečný domov


Západoslovenská správa domov 

je dôveryhodná firma 2017


Na základe prieskumu ktorý uskutočnilo centrum výskumu názorov zákazníkov sme boli vyhodnotení ako dôveryhodná firma.

Ďakujeme za dôveru


Zssd s.r.o.