ZSSD
Západoslovenská správa domov

Západoslovenská správa domov vykonáva:

SLUŽBY KOMPLEXNE POD JEDNOU STRECHOU

Revízie plynových zariadení


Revízie komínov

Elektro revízie


Západoslovenská správa domov 

je dôveryhodná firma 2017


Na základe prieskumu ktorý uskutočnilo centrum výskumu názorov zákazníkov sme boli vyhodnotení ako dôveryhodná firma.

Ďakujeme za dôveru


Zssd s.r.o.