Služby
ZSSD


Služby Západoslovenskej správy domov:

 
ZSSD vykonáva revízie každého druhu -  revízie plynových zariadení, revízie komínov a elektro revízie.