Upozornenie

Nakoľko sa v poslednom čase objavujú na trhu spoločnosti, ktoré zneužívajú naše obchodné meno, vydali sme nasledovné upozornenie:

Naša spoločnosť - Zssd s.r.o. sa v plnej miere dištancuje od obchodných praktík spoločností, ktoré svojími praktikami zavádzajú a poškodzujú spotrebiteľov.

V poslednom čase sa u spotrebiteľov objavujú nasledovné klamlivé a zavádzajúce oznamy a letáky:

Tieto a podobné "oznamy" majú v spotrebiteľovi vyvolať dojem povinnosti a nutnosti objednať si službu práve u takejto spoločnosti.  Toto konanie považujeme za neprípustné! 


Čo musí obsahovať pravý oznam Západoslovenskej správy domov:

Na všetkých naších písomnostiach je uvedený názov spoločnosti ZSSD s.r.o. a nasledovné logo:

Naše logo ako aj názov nesie ochrannú známku úradu priemyselného vlastníctva SR.

Každý náš písomný oznam musí obsahovať: 

- Meno a tel. kontakt pracovníka spoločnosti, ktorý sa bude v obci pohybovať

- Interný ID kód pracovníka

- Kontaktné údaje spoločnosti Zssd s.r.o.

- Pečiatku spoločnosti Zssd s.r.o.

- Meno prideleného revízneho technika

- Číslo a druh oprávnenia revízneho technika na vykonávanie činnosti v oblasti plynových zariadení

Naša činnosť v obci je vždy vopred ohlásená na obecnom úrade!

Každý náš pracovník je označený preukazom spoločnosti Zssd s.r.o.


Pokiaľ ste do Vašej schánky obdržali podozrivý oznam, ktorý neobsahuje hore uvedené informácie, kontaktujte nás na tel. čísle: 0940 797 555 alebo e-mailom na adrese: info@zssd.sk.

Západoslovenská správa domov podnikne všetky potrebné kroky k tomu, aby podobné firmy s nekalými praktikami prestali zavádzať a klamať spotrebiteľov.


Za prípadnú pomoc Vám osobne vopred Ďakujem


Peter Klačan

                                                           Konateľ spoločnosti Zssd s.r.o.